SUPPORT - Uw steun

Raf Custers, Greet Brauwers

[NL] Revolutio ! Onder die noemer reizen we door Zuid-Amerika. De reis leidt ons naar mensen die vechten, om te leven en voor hun Buen Vivir. De trip duurt een jaar. Uit de reisverslagen komen een boek (La Revolucion Gulliveriana ©) en een documentaire voort. We steken eigen centen in dit plan, we zoeken ook extra steun. Alle baten helpen. Uw bijdragen zijn welkom, of het nu financiële giften zijn, ideeën, contacten, onderdak... De verslagen op deze website staan ervoor garant dat alle bijdragen nuttig worden gebruikt.

Rekeningnummer BE91 9730 9564 6276 - BIC ARSPBE22 

[FR] Revolutio ! Sous cet emblème nous parcourons l’Amérique du Sud. Lors du voyage nous rencontrons hommes et femmes qui luttent pour une Bonne Vie. Le périple prendra un an. Nos reportages nous fourniront la matière pour un livre (La Revolucion Gulliveriana ©) et un documentaire. Nous investissons nos sous dans ce plan et cherchons d’autres contributions. Tout fait nombre, qu’il s’agit de contributions financières, idées, contacts, abri... Vos contributions seront bien utilisées. Nos reportages sur ce site devraient vous en convaincre.

Compte en banque BE91 9730 9564 6276 - BIC ARSPBE22 

[ENG] Revolutio ! is the heading of our roundtrip in South America. During this trip we’ll meet people who’re fighting to live and for their Buen Vivir. The trip will take one year. A book (La Revolucion Gulliveriana ©) and a documentary film will come out of it. We put our money into this plan and look for extra support. Every contribution helps, be they financial contributions, ideas, contacts, shelter... The reports on this website are as many guarantees that your contributions are well used.

Bank account BE91 9730 9564 6276 - BIC ARSPBE22